Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

Nabór wniosków - „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”

gartija.pl > artykuły
Nabór wniosków - „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”
Odsłon - 558
eGartia
autor:
2011-01-30

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków dla przedsięwzięć w ramach programu „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”.
 

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.
Wnioski można składać do dnia 28.02.2011 r. bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Rekultywacja - konkurs"
 

Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W ramach konkursu można składać projekty polegające na zamykaniu i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, dla których została wydana decyzja o ich zamknięciu określająca datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest spełnienie następujących kryteriów:

  • powierzchnia rekultywowanego obszaru, którego dotyczy wniosek nie może być mniejsza niż 2 ha, przy czym wniosek może dotyczyć składowisk będących w zarządzaniu różnych podmiotów.
  • wartość wnioskowanej kwoty ze środków NFOŚiGW na rekultywację 1 ha nie może przekroczyć 500 tys. zł.
  • data zakończenia realizacji przedsięwzięcia określona na nie później niż 31.12.2014 r.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które nie będą kontynuowały działalności związanej ze składowaniem odpadów komunalnych.

Treść programu oraz formularze wniosków znajdują się tutaj.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel: (22) 45-90-405, lub pod adresem rekultywacja@nfosigw.gov.pl

źródło - www.nfosigw.gov.pl


Wyślij Do druku Dyskutuj

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
Patronujemy
!
Wpięci w sieć "Gartija"

www.ecoprogres.plWykonamy stronę www dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej ...

Przykładowe szablony strony

ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy